Inregistrare deces

Actele necesare pentru declararea decesului

Daca doriti sa ridicati personal documentele de la primarie, va sunt necesare urmatoarele acte:

1. certificatul constatator al decedatului;
2. buletinul sau cartea de identitate a persoanei decedate;
3. certificatul de nastere al persoanei decedate;
4. livretul militar, in cazul in care persoana decedata este de sex masculin.

Certificatul de constatare al decesului se poate elibera numai dupa 24 de ore de la momentul decesului. Daca decesul a avut loc din cauze violente constatarea decesului se va face de catre o echipa operativa de la Institutul Medico-Legal.

Certificatul de deces se poate obtine numai in baza actelor mentionate mai sus, de la Primaria in raza careia s-a petrecut decesul.

La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soţ, soţie, părinţi, copii), cu actul de identitate.

Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii.

În caz de moarte violentă, pe lângă actele menţionate mai sus, declarantul va prezenta:

* certificatul medical constatator de deces eliberat de Institutul medico-legal;

* dovada pentru aprobare eliberată de parchet sau poliţie.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player