Ajutor inmormantare

Ajutorul de inmormantare

Ajutorul de inmormantare este acordat în cazul persoanelor decedate, care au fost pensionare, sau unui membru din familie, care a avut in intretinere, pana la data decesului, pe titularul pensionar. Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuieli ocazionate de deces.

La modul general aveti nevoie de urmatoarele acte pentru obtinerea ajutorului de inmormantare:

1. Certificat de deces (original);
2. Certificat de deces (copie);
3. Buletinul de identitate sau Cartea de Identitate a solicitantului (original si copie);
4. Talonul de pensie al persoanei decedate;
5. Factura fiscala din care sa reiasa cheltuielile facute la inmormantare (factura pentru sicriu);
6. Formular tip pentru ajutorul de inmormantare.

1. În cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:

a. SOŢ (SOŢIE)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale
- cupon pensie decedat
- certificat de deces (original + copie)
- acte din care să rezulte cheltuielile de deces*
- actul de identitate al solicitantului (original + copie)
- certificatul de căsătorie (original + copie)

b. FIU (FIICĂ)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale
- cupon pensie decedat
- certificat de deces (original + copie)
- acte din care să rezulte cheltuielile de deces*
- actul de identitate al solicitantului (original + copie)
- certificatul de naştere (original + copie)
- certificatul de căsătorie (original + copie) – în cazul în care fiul (fiica) este căsătorit/ă

c. MOŞTENITOR, TUTORE, CURATOR
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale
- cupon pensie decedat
- certificat de deces (original + copie)
- acte din care să rezulte cheltuielile de deces*
- actul de identitate al solicitantului (original + copie)
- actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (original + copie)

d. NEPOT (NEPOATĂ)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale
- cupon pensie decedat
- certificat de deces (original + copie)
- acte din care să rezulte cheltuielile de deces
- actul de identitate al solicitantului (original + copie)
* în cazul în care solicitantul nu are acte din care să rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei îndreptăţite pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere că a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare.
În cuprinsul declaraţiei se va menţiona în mod expres, faptul că, persoana a luat cunoştinţă de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: “declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.145, în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”(conf. Precizări CNPAS – adresa nr. S240/19.02.2004/CJP Timiş)

2. În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, părinte, bunic/ă, fiu/fiică), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar care are calitatea de:

a. SOŢ (SOŢIE)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale
- cupon pensie solicitant
- certificat de deces (original + copie)
- acte din care să rezulte cheltuielile de deces
- actul de identitate al solicitantului (original + copie)
- certificatul de căsătorie (original + copie)
- declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare
- certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit

b.FIU (FIICĂ) sau NEPOT (NEPOATĂ)

 - cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale

- cupon pensie solicitant

- certificat de deces (original + copie)

- acte din care să rezulte cheltuielile de deces

- actul de identitate al solicitantului (original + copie)

- certificatul de naştere (original + copie)

- acte doveditoare pentru stabilirea gradului de rudenie (original + copie)

- declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare,

- certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit

c. PĂRINTE
cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale

- cupon pensie solicitant

- certificat de deces (original + copie)

- acte din care să rezulte cheltuielile de deces

- actul de identitate al solicitantului (original + copie)

- certificatul de naştere al decedatului (original + copie)

* certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (original + copie)

* adeverinţă de la şcoală în cazul în care decedatul îşi continua studiile şi avea peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani.

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut pentru asiguraţi.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player